„Kocina” zmieniła nazwę

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach Uchwałą Nr 75/2017/Z z dnia 24 października 2017 r. postanowił przyjąć do akceptującej wiadomości zmianę nazwy z Klub Sportowy Górnik 09 Mysłowice na Miejski Klub Sportowy Mysłowice z jednoczesnym wpisaniem tej zmiany do rejestru członków Związku.
 
Strona internetowa MKS-u Mysłowice: mksmyslowice.pl
 
źródło: slzpn.katowice.pl
 

Archiwum